Za nechvalné české prvenství může i strava

Ve výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku drží Češi nejedno prvenství. V posledních letech se navíc objevuje stále častěji. Jak se onemocnění projevuje a jakým způsobem mu lze předejít?

Příčin vzniku nádoru je celá řada, včetně genetických dispozic a stavu imunitního systému. Důležitý je věkový faktor: se stoupajícím věkem dochází ke vzniku mutací genů, z nichž některé mohou vést k nádorovému bujení. Nepopiratelný je i vliv uváznutí potravy ve střevě, která prodlužuje kontakt střevní sliznice s karcinogenními látkami obsaženými v potravě.

Velmi významnou roli ve vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektálního karcinomu) má složení přijímané potravy. Rizikovými faktory jsou obezita, zvýšený příjem živočišných tuků, červeného masa, pečených potravin, nízký obsah vlákniny, riziko zhoršuje také konzumace alkoholu a kouření. Škodlivý je i nedostatečný příjem ochranně působících látek, jako je vitamin C a kyselina listová.

Česká republika je na prvním místě v Evropě ve výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku u mužů. Ve světě se pak drží také na prvním místě, a to ve výskytu onemocnění u mužů starších než 65 let.

Pokud jde o příznaky, zrádnou vlastností kolorektálního karcinomu je, že se může dlouho rozvíjet bez zjevných vnějších známek a obtíží. Známky a příznaky se liší podle umístění nádoru. U nádorů tlustého střeva se mohou objevit obtíže v podobě dlouhodobé zácpy nebo průjmu. Jinou varovnou známkou je krev ve stolici. Karcinom konečníku se může projevovat i jako pocit neúplného vyprázdnění po defekaci a bolest v postižené oblasti či jako nepozorovaný únik stolice následkem poruchy nervového zásobení způsobené nádorem.

K dalším možným příznakům patří například meteorismus (tzv. větry), bledost, váhový úbytek, únavnost. Pokročilé nádory způsobují neprůchodnost střeva a projevují se křečovitými bolestmi břicha, zástavou odchodu stolice a větrů a zvracením.

 

Pokroky medicíny

Moderní medicína má i pro tento závažný typ onemocnění účinné prostředky. V poslední době byla vyvinuta řada zcela nových léčiv, která zcela změnily postupy, a také výsledky léčby. Ve všech situacích však platí, že čím dříve je léčba zahájena, tím lépe.

Optimální je chirurgické odstranění nádoru při jeho včasném odhalení. V pokročilejších případech je situace komplikovanější – pokud pacient podstupuje operaci, kombinuje se pak s následným ozářením a chemoterapií. U pacientů s průkazem jednotlivé metastázy (dceřiné ložisko nádoru či infekce) se provádí její chirurgické odstranění. Přibližně 25 procent pacientů má v době diagnózy již jaterní metastázy. Pokud se je podaří zlikvidovat, prognóza onemocnění se výrazně zlepšuje.

 

Vyšší šance na úspěch

Pro prevenci onemocnění i zlepšení prognózy je proto velmi důležitá včasná diagnostika, která umožňuje i účinnější léčbu. Ve věku nad 50 let je velmi přínosné testování na okultní krvácení. Důležité je také vyšetřování vysoce rizikových skupin mladších osob, především těch, které mají v rodinné anamnéze výskyt kolorektálního karcinomu. Při pozitivním nálezu následuje diagnostický program – rektoskopie či koloskopie s odběrem vzorku a jeho histologickým rozborem. Dále lékaři pátrají po případných metastázách například pomocí rentgenu, počítačové tomografie a dalších metod.

Statistiky bohužel ukazují, že až polovina těchto nádorů se zjistí v pokročilém stadiu – to je jasné podcenění diagnostických možností. Tato situace má za následek, že základní a nejdůkladnější léčebné opatření – radikální chirurgické odstranění nádoru – lze provést jen u části postižených.

 

Nezanedbávat prevenci

Kolorektální karcinom je jedním z nádorů, kterým lze nejlépe předejít životosprávou a jež jsou nejlépe léčitelné, pokud se odhalí v časném stadiu. Zásadní roli v prevenci má zdravá životospráva, tedy dostatečný pohyb (který podporuje střevní peristaltiku a snižuje dobu kontaktu střevní sliznice s kancerogenními látkami z potravy) a strava s dostatečným obsahem vlákniny a vitaminu C (ovoce, zelenina). Z masa je vhodné upřednostňovat ryby a drůbež, dále je třeba vynechat alkohol a kouření.