|

Oheň v žaludku pomohou zažehnat vhodná léčiva

Pokud již vypuknou potíže s pálením žáhy, je na místě hojení medikamenty. Jaké druhy léčiv lze zakoupit a jaký je mezi nimi rozdíl?

Nejrozšířenějším prostředkem k utišení obtíží u refluxní choroby jícnu jsou takzvaná antacida. Tyto přípravky přímo snižují kyselost žaludečního obsahu a je vhodné je užít při občasných a méně intenzivních příznacích. Nehodí se pro dlouhodobé užívání, protože snížení kyselosti žaludečního obsahu obvykle jen odstraní příznaky, ale není dostatečné pro zhojení podrážděného a poškozeného jícnu.

Účinek antacid je relativně rychlý, avšak poměrně krátký. Vhodné jsou proto zejména pro občasné použití při už vzniklých problémech.

Podstatně delší působení mají algináty, které reakcí s žaludeční kyselinou vytvářejí pěnovou gelovou ochrannou vrstvu plovoucí na povrchu obsahu žaludku. Tato vrstva udržuje obsah žaludku mimo výstelku jícnu a chrání jej tak před poškozením žaludečními šťávami. Gelová vrstva je poměrně odolná a účinek přetrvává několik hodin. Nastane-li zpětný tok (regurgitace) obsahu žaludku, do jícnu se dostává vytvořený gel, a nikoli obsah žaludku.

Nejdelší působení mají systémově působící léčiva, která snižují kyselost žaludečního obsahu přímo ovlivněním tvorby kyseliny chlorovodíkové. Jejich nevýhodou je však pozdější nástup účinku, proto se hodí především pro preventivní použití nebo v případech, kdy postižený předpokládá problémy předem.

Jedná se buď o takzvaná H2-antihistaminika (například ranitidin, famotidin) nebo inhibitory protonové pumpy (například omeprazol, esomeprazol, pantoprazol). Tato léčiva se používají k odstranění nepříjemných příznaků spojených s pálením žáhy, pyrózou a dalšími stavy spojenými se zvýšenou tvorbou žaludeční kyseliny. Jsou dostupná v lékárnách pod řadou různých názvů. Kromě úlevy u nepříjemných obtíží trávicího ústrojí se používají i u obtíží vyvolaných některými léky, jako jsou třeba léky proti bolesti.

Lze je používat bez konzultace s lékařem pouze krátkou dobu, 5 až 7 dní. Důvodem je paradoxně dobrá účinnost této skupiny léčiv, která může zastřít některé z příznaků závažných onemocnění (například vředové choroby žaludku a duodena). Pokud obtíže po této době nepřestávají, měl by pacient podstoupit vyšetření u lékaře.

Podobné příspěvky