Proč nám některé potraviny nedělají dobře?

Požití malého množství některých potravin může u citlivějších jedinců vyvolat velmi silnou reakci, zatímco u většiny lidí k tomu nedojde. Tento jev se nazývá potravinovou nesnášenlivostí. Dělí se do tří skupin – potravinová averze, potravinová intolerance a potravinová alergie.

Potravinová averze

Potravinová averze má svůj původ v psychické oblasti. Vyplývá z nepříjemných zkušeností s konkrétní potravinou. Sklon k získání potravinové averze představuje účinný obranný mechanismus proti možné otravě potravinami. Mezi vrozené potravinové nesnášenlivosti patří odmítání hořkých a kyselých potravin. Hořká chuť je historicky spojena s jedovatými látkami (alkaloidy). Kyselá chuť úzce souvisí se zkaženými potravinami.

Potravinová averze je psychického původu. K jejímu odstranění či omezení je nutná psychická pomoc.

Schopnost učení se odmítání určitých druhů potravin na základě nepříjemných osobních či evolučních zkušeností pak ovlivňuje výběr potravin. Nemusí nutně souviset s toxicitou, ale může být spojený s jakoukoliv vlastností dané skupiny potravin, jako je například chuť, vůně, nutriční složení nebo neznámá potravina.

 

Potravinová intolerance

Potravinová intolerance je dána nedostatečnou funkcí metabolismu, kdy některé enzymy nejsou schopny odbourat určité složky potravin. Běžným příkladem je intolerance mléčného cukru (laktózy). Požití mléka postiženým člověkem má projímavé účinky. Dalším příkladem je omezená schopnost odbourávat alkohol, která se vyskytuje zejména u Asiatů a původních obyvatel Ameriky indiánů. Některé složky potravin, jako je kofein, mohou mít i farmakologické účinky.

Potravinová intolerance je způsobena nedostatečnou funkcí některých enzymů. Některé léky mohou na tyto enzymy působit a prohloubit tak její projevy.

 

Potravinová alergie

Potravinovou alergii na rozdíl od výše zmíněných nesnášenlivostí vyvolává nepřiměřená reakce imunitního systému na určitou látku – alergen. Jejím výsledkem je zánětlivá reakce, porucha funkce některého orgánu či anafylaktický šok. K vyvolání alergické reakce stačí velmi malá dávka, pohybující se v oblasti kolem miliontinami gramu. Proto musí být potraviny, které obsahují či mohou obsahovat i jen stopová množství známých skupin alergenů, pečlivě označeny.

Podobné příspěvky