S poruchami bojují i muži nebo diabetici

Ženy i muže ohrožují kromě nejhojnější anorexie a bulimie i další atypické poruchy příjmu potravy. Jejich společným znakem je závislost, a to zejména na jídle a fyzickém vzhledu. Drunkorexie, manorexie a diabulimie nemusí být v počátcích nijak nebezpečné, přesto mohou mít vážné dopady na zdraví.

Drunkorexie

Osoby s drunkorexií jsou schopné požít vysoké množství alkoholu a tancovat až do rána, aby přijaté kalorie spálili.

Drunkorexie je porucha, při které se  dotyčný snaží co nejvíce omezit příjem potravy, aby si  mohl dovolit konzumovat více alkoholu. Jedinci, kteří jsou postižení drunkorexií, holdují alkoholu, ale zároveň si úzkostně hlídají tělesné proporce. Díky vysoké kalorické hodnotě, kterou se alkohol vyznačuje, nahrazují část stravy za alkohol. Často jsou však tito lidé nuceni kombinovat tvrdý alkohol s energetickými drinky ke zvýšení energie, kterou díky redukci stravy postrádají.

Kombinace energetických drinků a tvrdého alkoholu je vysokou zátěží pro srdce. Hlavním rizikem drunkorexie je podvýživa, jelikož lidé přijímají v alkoholu prázdné kalorie a často jim schází látky a vitaminy potřebné pro běžný chod organismu.

 

Manorexie

Pojmem manorexie se označuje anorexie diagnostikovaná u mužů. Jejich podíl mezi nemocnými je sice oproti ženám a dívkám zanedbatelný, přesto existují. Odhadem je jich asi jedna desetina.

 

Diabulimie

Diabulimie se vyskytuje pouze u jedinců s diabetem, kteří jsou nuceni využívat inzulínových injekcí, ale přesto zůstat štíhlí. Injekce slouží pacientům, jejichž tělo není schopno samostatně vyprodukovat inzulín, a proto je nutné ho do žil vpravovat nitrožilně. Inzulín poté v těle způsobí absorpci cukru z krve do buněk. Pokud nemá tělo dostatečné množství cukru pro běžný chod organismu, začne pro energii sahat do tukových zásob a to způsobí váhový úbytek. Proto diabulimií trpí především mladé diabetičky, které záměrně vynechávají lékařem předepsané dávky inzulinu, aby nepřibraly.

Efekt a průběh je podobný jako u jiných poruch příjmu potravy, kdy se zvýší výdej energie nad příjmem. Hodnoty krevního cukru v těle stoupají a to může vést až k hypoglykemii nebo diabetickému kómatu.