|

Pozor na zánětlivá onemocnění hrtanu

Vrozený inspirační šelest

Objevuje se krátce po narození a jeho příčinou je slabost vazivového aparátu hrtanu, který postupně dozrává. Šelest je spojován se zatahováním přední části krku a mezižebří, zmenší se vsedě a vleže zesiluje. Hlas dítěte je normální a 100% diagnostickou metodou je jen přímá laryngoskopie. Léčba neprobíhá, protože šelest vymizí spontánně během několika měsíců až jednoho roku věku.

Akutní laryngitida

Jde o onemocnění, při němž dochází k otoku a zvýšenému prokrvení sliznice hrtanu, průsvit hrtanu se zúží. Při těžkém zánětu nastává obstrukce a ohrožení života dítěte. Objevuje se dušnost, zatahování přední části krku a mezižebří, štěkavý kašel, chrapot až ztráta hlasu, zapojí se pomocné dýchací svaly. Známe tyto druhy laryngitidy : 

Akutní virová laryngitida

Objevuje se v chladných měsících roku. Vyvolavatelem bývají respirační viry, viry chřipky a parachřipky. Při tomto onemocnění je středně vysoká teplota. Příznaky (chrapot, štěkavý kašel, mírný hvízdavý dechový šelest slyšitelný i na dálku, zvýšená teplota) se vyvíjejí postupně a pokud nedojde ke komplikacím léčí se klidovým režimem, vlhkým a chladným vzduchem, inhalací, Priessnitzovým nebo olejovým teplým obkladem na krk, eventuálně antipyretiky nebo sedativy (to určí pediatr).

Akutní bakteriální laryngitida

Obstrukce hrtanu se v tomto případě vyvíjí rychle, dochází k náhlému vzestupu teplot, je výrazná inspirační dušnost, štěkavý kašel, chrapot, neklid, barva kůže je normální až bledá. Neklid přechází rychle ke klidu až apatii. Je zde lokální otok a překrvení sliznice se sekrecí. Při léčbě se užívají antibiotika podle původce a u těžkých stavů podávají lékaři kortikoidy.

Subglotická laryngitida

Většinou probíhá bez kritické dušnosti, ale léčí se za hospitalizace, protože závažnost průběhu nelze předem dobře odhadnout. Příznaky jsou – v noci náhle kašel, dušnost, při pláči drsný hlas.
Horečkou většinou nemoc začíná

Podobné příspěvky