Naučte se procvičovat záda

Chronické a akutní bolesti zad, byť většinou pocházející z různých částí páteře, nezřídka pramení z nesprávného držení zad. Poměrně velký podíl na tom mají i svaly na zádech a jejich stav. Zatímco se jiné skupiny svalů dají nacvičit přirozeným každodenním pohybem, svaly zad potřebují zvláštní, ucelená cvičení. Záda a svalstvo trupu je totiž třeba opatrně a správně posilovat. Proto se tady pokusíme představit několik užitečných a účinných cvičení.

Cviky na posílení zádových svalů doporučujeme opakovat 15 až 20 krát. Snažte se, aby pohyb byl plynutý, ve výdržových pozicích je třeba setrvávat minimálně 1 minutu.

První cvičení: Položit se na břicho a opřít si čelo o zem. Ruce zvednout do vzpažení a držet je nad zemí. Tahem se snažte dostat lokty co nejblíže k tělu. Předloktí držet vodorovně se zemí. Ruce pak vracet zpátky do vzpažení. Po celou dobu cvičení neprohýbovat se v bedrech, nezvedat hlavu ze země a nezaklánět ji.

Druhé cvičení: Položit se opět na břicho, ruce však dát pod čelo. Hlavu zvedejte nahoru bez zaklánění, a poté ji vracejte zpět na zem. Hlavu v žádném případě nezaklánět a nohy nezvedat.

Třetí cvičení: Udělat vzpor klečmo a ruce dát zhruba na šířku ramen. Zvednout zároveň pravou ruku a levou nohu a vytáhnout se za nimi. V této poloze chvíli setrvat a pak se vrátit zpátky do kleku. To samé provést s opačnou nohou a rukou.

Podobné příspěvky