Poruchou je i posedlost zdravou stravou nebo kulturismem
| |

Poruchou je i posedlost zdravou stravou nebo kulturismem

Ženy i muže ohrožují kromě nejhojnější anorexie a bulimie i další atypické poruchy příjmu potravy. Jejich společným znakem je závislost, a to zejména na jídle a fyzickém vzhledu. Orthorexie ani bigorexie nemusí být v počátcích nijak nebezpečné, přesto mohou mít vážné dopady na zdraví. Orthorexie Orthorexie je patologická závislost na zdravém a biologicky čistém jídle. Je to…

Jak mohou pomoci rodiče dítěti s poruchou příjmu potravy
|

Jak mohou pomoci rodiče dítěti s poruchou příjmu potravy

Cílem tohoto článku je poradit rodičům, co mohou dělat, pokud mají podezření na mentální anorexii, mentální bulimii či jinou poruchu příjmu potravy u svého dítěte. Pokud rodič zpozoruje „podezřelé“ chování u svého dítěte, z kterého usuzuje na poruchu příjmu potravy, je zbytečné začít hledat viníka vzniklé situace (u sebe či někoho jiného). Onemocnění dítěte to…

Kdy se stává z přejídání porucha příjmu potravy

Kdy se stává z přejídání porucha příjmu potravy

Epizody přejídání se objevují u lidí s mentální bulimií, kteří se snědeného jídla následně zbavují například vyvolaným zvracením. Je však poruchou také to, když se člověk „jen“ přejídá? A kde je hranice mezi „běžným přejedením“ a přejídáním signalizujícím poruchu příjmu potravy? Do běžného života patří, že občas sníme více, než bychom původně chtěli, nebo sníme…