Méně se vyskytující typy diabetu

Méně se vyskytující typy diabetu

Kromě známého diabetu I. a II. typu se můžeme setkat i s méně častými typy diabetu provázející jiné choroby nebo diabetes vyskytující se v těhotenství. Gestační diabetes Gestační diabetes neboli těhotenská cukrovka se nejčastěji projeví ve třetím trimestru gravidity. Placenta v tomto období vyplavuje velké množství hormonů, stoupají nároky na sekreci inzulinu β-buňkami a zároveň klesá citlivost tkání…