Lidé s bulimií mají vyšší sklony k auto-agresi
| |

Lidé s bulimií mají vyšší sklony k auto-agresi

Ačkoliv mentální bulimie není tolik známá jako mentální anorexie, je v populaci rozšířenější. Jaký je vlastně rozdíl mezi bulimií a anorexií a co nemoci naopak spojuje? Které komplikace mohou v průběhu choroby nastat? Mentální bulimie (bulimia nervosa) se shoduje s mentální anorexií v základních znacích, jakými jsou strach z tloušťky a nepřiměřená pozornost věnována vlastnímu tělu. Bulimie se také často…