Rizikové chemické látky v naší stravě

Je známo, že těhotné i kojící ženy by měly dodržovat zásady správné výživy. Jak ale určit, které z obecně prospěšných přirozených surovin budou nejprospěšnější? V prvé řadě se má maminka sama snažit vycítit, jaký druh stravy ji v daném údobí nejvíce přitahuje. V druhé řadě je u vybraného druhu nutné zkontrolovat jeho kvalitu. Buď lze vnímat zrakové, čichové, chuťové či další vjemy, pomocí nichž lze zjistit, zda suroviny nejsou mikrobiologicky znečištěny, jestli nejsou zkažené atd.
O tom, jak nesmírně důležitá je čistota všech užívaných surovin, se lze dočíst leckde. Každý jistě cítí, jak příjemně je všem v čisté domácnosti, kde vládne pořádek a harmonie. Stejně tak to má být i v našem těle. Pokud do něj ale dodáváme různé nečistoty, ať již toxiny mikrobiálního původu, nebo škodlivé látky, které byly vyrobené lidmi, jistě mu to neprospěje.


Čím více jedů se do organismu zvenčí dostane, tím více škod v něm natropí. A to nejen účinkem jednotlivých látek, které se v organismu hromadí, ale i vlivem „koktejlového efektu“ (tento pojem vychází z právních předpisů ochrany životního prostředí), tzn. reakcemi škodlivých látek v organismu mezi sebou navzájem. Největší pozor je proto třeba dávat na to, aby přijímané suroviny obsahovaly co nejméně škodlivin! V dnešní době je nutné brát v úvahu, že kromě zbytků zemědělských postřiků (např. pesticidů) mohou původní suroviny znečišťovat i další škodliviny. Při nákupu průmyslově zpracovaných surovin je k výběru nejvhodnějších konkrétních potravin třeba užívat i rozum, který má zkontrolovat složení výrobku, přítomnost rizikových přídatných látek (tzv.Éček) a další písemně uvedené údaje. Narozdíl od mikrobiální zkázy lze jen výjimečně smyslově rozpoznat skutečnost, že potravina obsahuje škodlivé konzervanty či další z rozsáhlé palety dnes užívaných chemických látek.

Představíme-li si, že děti, které se narodí do této moderní doby, by před sebou mohly teoreticky mít desetiletí pravidelného příjmu rozličných umělých chemických sloučenin, běhá z toho až mráz po zádech. A to nejen z hlediska schvalování laboratorně testovaných jednotlivých látek, ale kombinace mnoha desítek druhů přídatných látek společně s dalšími kontaminanty životního prostředí! Kdo poté může říci jaké bude jejich výsledné působení na lidský organismus? Pouze lze s jistotou očekávat, že nebude příznivé!
Co tedy můžeme udělat jak pro zlepšení svého zdraví, tak pro naše děti? Ke snížení rizik zbytečných onemocnění bychom se alespoň v rámci našich možností měli snažit minimalizovat příjem těch součástí potravin, které zjevně poškozují lidský organismus. Chceme-li zamezit příjmu převážné většiny průmyslově přidávaných škodlivin, neměli bychom si opomenout přečíst co je na obalu uvedeno ve Složení: kromě základních surovin tam bývají uvedeny i různé chemické názvy, leckdy ukryté za E s čísly. Dnes již lze nalézt publikace, ve kterých se dovíte, které přídatné látky se za s E čísly skrývají. Mělo by v nich být též hodnocení jejich škodlivosti. Více informací lze získat kupř. v knize „Tajemství výrobců potravin, aneb příručka zákazníka, kterému není lhostejné, co všechno přijímá se svou stravou“, kterou lze objednat na internetu.

Nejrizikovější potraviny

Zaměříme se alespoň na nejrizikovější potraviny, se kterými se lze setkat. Nejprve se zmíníme o polotovarech, protože ty běžně obsahují nepříznivě působící látky. Hlavně je nutné dávat pozor na různé polévky v sáčku a další instantní potraviny. Dříve muselo být na všech výrobcích, které obsahovaly např. glutamáty (E 620 až E625), uvedeno: „Nevhodné pro těhotné ženy a děti do tří let“. Dnes už tato povinnost neplatí, takže nyní záleží hlavně na ženách, zda si zjistí, jestli jsou tyto látky v nakupovaných potravinách. Také by těhotné či kojící ženy ani děti neměly konzumovat některé mražené potraviny, jako je filé, hranolky atd., neboť obsahují fosfáty a další alergizující látky.
Přestože je známo, že do běžných uzenin jako jsou salámy, párky, šunka (i drůbeží) a další jsou kromě jiných chemikálií přidávány i toxické dusitany (E249 či E250), toto riziko se z nepochopitelných důvodů často přehlíží. Pokud uzeniny např. konzumují malé děti, hrozí reálné nebezpečí otravy, neboť jejich organismus většinou není schopen dusitany včas přeměnit na méně škodlivé látky. Proto jsou dusitany bedlivě sledovány v kojenecké a dětské pitné vodě. Jelikož tyto škodliviny mohou přecházet i do mateřského mléka, je nesmírně důležité vyhýbat se uzeninám v době kojení a samozřejmě i v těhotenství.


Nejde však jen o tyto obecně známé „nezdravé“ pochutiny. Podíváme-li se na složení různých laskomin, jako jsou bonbóny, zmrzliny, tvarohové krémy a další, zjistíme, že obsahují nemálo chemických látek, které v dětské stravě nejsou zákonem vůbec povoleny. S největší opatrností je proto třeba přistupovat ke „krásně barevným“ a napohled lákavým výrobkům. Mnohdy v nich můžeme nalézt nemálo chemikálií, jako jsou umělá barviva, stabilizátory, umělá sladidla a další rizikové sloučeniny. Zde je třeba zdůraznit, že zákon č.4/2008, jenž vymezuje užití přídatných látek, jednoznačně rozlišuje, která z nich jsou povolena pro dětskou stravu: jde jen o malý zlomek z běžně užívaných přídatných látek. Zásadně jsou pro dětskou stravu zakázány všechny konzervované, uměle přibarvované a další nevhodně upravované potraviny.

Z toho vyplývá, že děti do tří let by neměly jíst většinu potravin, které jedí (nezodpovědní) dospělí! Je však nutné upozornit na to, že omezení rizikových přídatných látek je pouze u výrobků, na kterých je výslovně uvedeno, že jsou „pro kojence a malé děti“. Nevztahuje se však na pochutiny, na jejichž obalu jsou sice namalovány dětmi oblíbené postavičky, ale jak lze zjistit z jejich složení, výrobce nebere omezení pro malé děti vůbec v úvahu. Proto je potřeba, aby si dospělí vždy dobře prohlédli, co kupovaný výrobek obsahuje.

Význam správných stravovacích návyků

Je známo, že správné stravovací zásady je důležité dodržovat již od počátku těhotenství; samozřejmě že i po porodu a po celou dobu kojení. Také v dalších fázích vývoje dítěte je potřeba dodržovat řádné stravovací zvyklosti a vychovávat v dětech důsledně zdravé návyky. Předejdeme tím leckterým zbytečným problémům. Nejen z  hlediska nevhodných stravovacích zvyklostí je totiž vždy nejúčinnější prevence, neboť i požár lze snadněji uhasit, pokud nevypukne naplno.
Až po letech zjistíme, jaký dar jsme tím svým dětem předali: základ pro dobré zdraví, z něhož může vyplývat jejich plnohodnotné působení během celého dalšího života! Mnozí již zřejmě ve své rodině či okolí vypozorovali, kolik problémů a omezení přinášejí třeba jen běžné alergie, nemluvě o ještě mnohem těžších onemocněních. A přitom škodlivé návyky, které si dítě v ranném věku osvojí, vyúsťují často i ke zkoušení dalších „požitků“. Otravování krve může poté postupně vést až k nejhorším onemocněním, jako je třeba rakovina. Lehkomyslné vedení života totiž oslabuje připravenost obranného systému našeho těla zlikvidovat jednotlivé rakovinotvorné buňky (které během života vznikají téměř u každého člověka), poškozuje játra a urychluje nepříznivé procesy v organismu.

Obrovské škody v tomto směru napáchají v prvé řadě běžně známé sklony a závislosti, ať je to již kouření, alkohol, drogy či další návykové látky. Ale ani nepatřičné stravovací zlozvyky a tendence k přejídání se nevhodnými pochutinami nezůstanou bez následků! Pamatujme na to! Zdravá životospráva může naopak zeslabit i skutečné dědičné předpoklady k mnohým onemocněním. Chceme-li tedy minimalizovat rizika zbytečných a nepříjemných onemocnění, měli bychom se snažit, abychom jak my, tak naše děti, přijímali co nejméně škodlivin. Proto by se mělo již u dětí přísně dbát na odpovídající rozumnou životosprávu. Neobávejme se námahy, která je s tím spojená, neboť se nám tisíceronásobně vrátí! A to v radostném a plném životě našich dětí!

Podobné příspěvky