Prebiotika, probiotika a synbiotika v trávicím traktu

Zažívací trakt není jen trubice, na jejímž počátku je potrava, ze které se během průchodu odčerpávají živiny pro hostitele, až na konci zbude jen holý nepoužitelný odpad. Je to živý svět surovin a mikroorganismů se složitostí vzájemných vztahů srovnatelných se vztahy mezi buňkami hostitele.

Několik čísel pro představu

Objem zažívacího traktu je přibližně 15 litrů s vnitřním povrchem cca 200 m2 (cca velikost fotbalového hřiště). Tvoří jej 1013 hostitelských buněk, které mají životnost cca 1 až 3 dny. Ve střevu žije přibližně 1014 bakterií, z nich přibližně 90 % tvoří 10 % známých druhů.

Co znamená stravitelnost?

Stravitelnost je schopnost organismu vlastním hydrolytickým aparátem štěpit potravu na malé stavební jednotky, které jsou vstřebávány v tenkém střevu, zejména škroby, bílkoviny, tuky apod. Zbytek je nestravitelná část potravy, která se dostává tlustého střeva. Z něj je významná vláknina – polysacharidy (nestravitelné části potravy), z nichž část nazýváme prebiotika.

Prebiotika

Prebiotika patří do skupiny nestravitelných krátkých řetězců z cukrů (oligosacharidů), které mají mnoho funkcí: Jsou zdroj balastních nestravitelných a nemetabolizovatelných látek, upravují viskozitu tráveniny, urychlují pasáž tráveniny zažívacím traktem, snižují pravděpodobnost osídlení parazity, dočasně váží složky potravy (tuky, cukry, žlučové kyseliny, kationty, toxické látky), zvyšují pocit plnosti, jsou prevencí zácpy, snižují glykemickou křivku (redukce a prevence hyperglykémie a hyperinsulémie, tj. diabetu II. typu), podporují růst probiotik a tím pozitivně ovlivňují zdraví hostitele (Gibson a Roberfroid, 1995) a mnoho dalších.

Avšak mnoho medu pramen jedu: optimální koncentrace vlákniny se udává 25 až 35 gramů na den v poměru 3:1 (rozpustná versus nerozpustná vláknina). Předávkování 60 gramy na den v závislosti na typu vlákniny potravy se může projevovat negativním efektem – vazebnou vlastností zejména pro ionty Ca, Mg, Fe, Zn, zejména při vyšším obsahu kyseliny fytové, šťavelové a taninu. Podobně mohou být sorbovány (navázány) i některé vitamíny. To způsobuje ztrátu nutričně zajímavých látek (iontů, vitamínů).

Probiotika

Zdraví prospěšné bakterie zažívacího traktu patřící převážně do skupiny tzv. bakterií mléčného kvašení (Lily a Stillwel, 1965).

Fermentací prebiotik probiotiky v tlustém střevu dochází k produkci kyseliny octové, máselné, propionové aj. Tím se snižuje pH a potlačuje růst patogenních a hnilobných bakterií, je podpořena tvorba střevní ochranné mukózy (slizu). Podle některý studií tímto dochází ke stimulaci imunitního systému proti nádorům.

Synbiotika

Různá prebiotika jsou fermentována různými probiotiky. Pokud najdeme správnou kombinaci probiotika a prebiotika hovoříme o synbiotiku.

1 trackback / pingback

  1. Průjem – doplňování vhodných tekutin a léčba – Zdraví a nemoc

Komentáře jsou uzavřeny.