Pitný režim pro děti

Voda tvoří podstatnou část lidského těla (u dospělých jedinců cca 60 %); kromě celé řady jiných funkcí pomáhá regulovat tělesnou teplotu a zabraňuje tak přehřívání našeho organizmu (úpal).

Množství tekutin, které by měl dospělý jedinec zkonzumovat se za běžných klimatických podmínek se nachází v rozmezí 2 (ženy) až 2,5 (muži) litrů tekutin za den, přičemž 80 % tohoto množství by mělo pocházet z nápojů (tj. 1,6 a 2 l).

Množství tekutin, které by měly za běžných klimatických podmínek zkonzumovat děti:

  • od 2 do 3 let 1,3 litru tekutin,
  • od 4 do 8 let 1,6 litru tekutin,
  • od 9 do 13 let 1,9 (dívky) – 2,1 (chlapci) litru tekutin,
  • děti od 14 let jsou považovány za dospělé, takže pro ně platí stejná pravidla jako pro dospělé

Mezi hlavní faktory, které potřebné množství tekutin ovlivňují, například patří:

  • zdravotní stav,
  • běžné aktivity, které během dne děti provozují,
  • sportovní aktivity během dne,
  • prostředí, v němž se děti nachází (horký suchý vzduch apod.)

Důležité pravidlo!

Tekutiny, které děti ztratí, by měli zase zpátky přijmout!

Musíme také pamatovat, že:

  • Dětský organismus je mnohem citlivější na ztráty tekutin, než organismus dospělého člověka, a také je k nim náchylnější.
  • Čím je dítě menší, tím relativně větší má jeho organismus obsah vody a zároveň vyšší nároky na příjem tekutin. Dítě má v porovnání s dospělými také větší tělesný povrch a i povrch dýchacích cest, kterými se voda z těla také ztrácí.

Pozor!

Na přehřátí dítěte při aktivním sportování anebo při hře, pohlídejte, aby se dítě pro velký zápal ze hry nezapomínalo pořádně napít!

Pocit žízně je u některých dětí oslabený!

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Podobné příspěvky