Nadměrné očkování přispívá k nárůstu alergií

Alergie se stávají v posledních letech pro lidstvo téměř epidemií. Dokážeme se vlastně alergiím bránit? Základem pro řešení může být změna životního stylu.

Výskyt alergií ve světě

V Evropě trpí každý patnáctý člověk některou z forem alergií. Z geografického hlediska přibývá ve světě alergií od jihu k severu, v Evropě od východu na západ. Jaké jsou hlavní příčiny tohoto jevu? Odpověď můžeme najít v tzv. hygienické hypotéze. Ta poukazuje na významný vztah mezi zvyšováním výskytu alergií a abnormální potřebou lidí stále důslednější očišťovat konzumovanou potravu, své okolní prostředí i přírodu od mikroorganismů.

K šíření alergií přispívá přesun stále většího počtu obyvatel z přirozeného prostředí venkova do městských aglomerací. Jedinec se tímto izoluje od přirozeného prostředí, které začne vnímat z důvodu odtržení jako cizorodé. Jako varující příklad můžeme použít alergii na pyly některých rostlin. Další faktory, které přispívají k rozvoji alergií a jejích stále silnějších příznaků, je znečištěné prostředí toxickými látkami. Oslabený organismus je vystaven znečišťujícím složkám z průmyslu a dopravy, které samy o sobě mohou působit jako alergeny. Při léčbě alergie do těla dostáváme látky, které obvykle potlačují průvodní projevy alergie, avšak oslabují imunitní systém jedince. Nadměrné očkování je dalším faktorem, který může jedinci s narušeným imunitním systémem způsobit další oslabení. Lze se tedy bránit rozvoji a projevům alergických onemocnění? Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že základ spočívá v rozumné míře, s jakou vystavujeme svoje tělo toxické zátěži.

Alarmující pro „civilizovaný svět“ může být až dvacetinásobné zvýšení alergických onemocnění v rozvinutých zemích v posledních desetiletích.

 

Česká republika je v současné době na 3. místě evropského žebříčku v počtu onemocnění alergií u mladistvých. Polovina evidovaných (léčených) alergiků jsou ve věku do 18-ti let.

Často se alergie projevují napříč celou rodinou a mluví se o dědičných dispozicích. Avšak v případě, kdy rodiče změní životní styl, se také velmi rychle zotavují z alergií a dalších onemocnění jejich děti.

Každý člověk s projevy alergie by měl zaměřit  pozornost na racionální výživu a měl by „odlehčit“ svoji stravu od průmyslově zpracovávaných potravin. Pokud naše tělo zatěžujeme dalšími složkami, které nedokáže zpracovat, posilujeme tím pouze projevy alergie.

 

Léčba bez prevence má horší výsledky

Tabákový kouř, domácí alergeny a špatné stravovací návyky přispívají k rozvinutí alergických obtíží. Také nadměrné očkování může být další příčinou nárůstu počtu alergií. Projevy alergie lze ovlivnit tím, že se jedinec vyhýbá znečištěnému prostředí a prostředí s kumulací alergenu. Neznamená to však, že by se jedinec s určitými alergickými projevy měl dále vymezovat okolnímu přirozenému prostředí likvidací okolního prostředí, např. nadměrnou hygienou domácnosti. Jsou to především emoce a další pocitové podněty, které alergii zhoršují.

 

K nejčastějším projevům alergických onemocnění patří: pylová rýma a zánět spojivek, některé druhy ekzému, alergické astma, potravinové alergie, kopřivka a alergické reakce na léky.

Podobné příspěvky