Méně se vyskytující typy diabetu

Kromě známého diabetu I. a II. typu se můžeme setkat i s méně častými typy diabetu provázející jiné choroby nebo diabetes vyskytující se v těhotenství.

Gestační diabetes

Gestační diabetes neboli těhotenská cukrovka se nejčastěji projeví ve třetím trimestru gravidity. Placenta v tomto období vyplavuje velké množství hormonů, stoupají nároky na sekreci inzulinu β-buňkami a zároveň klesá citlivost tkání k inzulinu. Tento typ diabetu se diagnostikuje provedením orálního glukózového tolerančního testu (OGTT) v 24. až 28. týdnu těhotenství.

Při vyšších hladinách cukru v krvi matky a tedy i plodu dochází k jeho zrychlenému růstu.

Při velké váze dítěte hrozí riziko komplikovaného porodu a nižší poporodní adaptace narozeného dítěte. Gestační diabetes lze přiřadit ke kategorii DM 2. Po porodu diabetes buď přetrvává a je překlasifikován na DM 2 nebo hyperglykémie vymizí, ale je velmi pravděpodobný rozvoj DM 2 v budoucnu.

U žen, které trpěly cukrovkou v těhotenství, je pravděpodobný výskyt cukrovky typu II ze čtyřiceti až šedesáti procent po zhruba 15 až 20 letech.

 

Sekundární diabetes

Sekundární diabetes je pojem zahrnující různorodou skupinu onemocnění. Lze sem zařadit pankreatogenní diabetes, který vzniká u chronické pankreatitidy (zánětu slinivky) nebo po chirurgickém odstranění slinivky. Jde o velmi nestabilní stav, který ve většině případů potřebuje inzulinoterapii. Dochází ke střídání hypoglykémie s hyperglykémií. Současně je přítomna i porucha zevní sekrece pankreatu a u nemocných se může vyvinout malnutrice (nedostatek živin).

Dále sem patří diabetes asociovaný s genetickými a jinými definovanými syndromy jako je Cushingův syndrom nebo u dalších onemocnění. V neposlední řadě do této skupiny patří diabetes indukovaný léky a chemickými látkami, který se může rozvinout třeba při léčbě kortikoidy.

 

LADA neboli Latentní autoimunitní diabetes dospělých

Onemocnění je nejčastěji zaměňováno s diabetem 2. typu, u kterého rovněž dochází k zastavení sekrece inzulinu. Toto autoimunní onemocnění se často projevuje až po 40. roce věku a rozvíjí se pomalu.

 

Monogenní diabetes MODY – maturity onset diabetes of the young

MODY je zvláštním typem dědičného diabetu. Má zatím deset známých podtypů. Začíná obvykle v mladém věku u osob s vysokou rodinnou zátěží. Léčba se neliší od léčby ostatních typů cukrovky.

Základem léčby každé cukrovky je pečlivé dodržování diabetické diety a pravidelného denního režimu. Obsah sacharidů v dietě určí ošetřující lékař – diabetolog. Její vznik lze oddálit normalizací hmotnosti, dostatkem pohybu a rozumným stravováním.

 

Vše pro diabetiky naleznete na webu DIAlekárna.cz

 

Podobné příspěvky

Jeden komentář

Komentáře jsou uzavřeny.