Cvičení a srdce

Zdravotní stav související se srdcem patří mezi hlavní příčiny úmrtí na světě. Cvičení je jedna z metod, kterými lze zlepšit zdraví srdce. Navzdory tomu není vztah mezi cvičením a srdcem zcela pochopen.

Jak cvičení pomáhá srdci

Několik studií zkoumalo, jak cvičení a srdce nebo kardiovaskulární systém jako celek spolupracují. Cvičení je spojeno se sníženou úmrtností a mírným prodloužením střední délky života. Podobně je srdeční kondice spojena s nižší úmrtností. To zůstává pravdivé i tváří v tvář matoucím faktorům, jako je kouření.

Přestože byla opakovaně prokázána prospěšná souvislost mezi cvičením a srdcem, jak to funguje, je méně jasné. Jedna teorie říká, že cvičení ovlivňuje hladiny lipoproteinů cirkulujících v krvi. Protože lipidy v krvi jsou ústředním prvkem rizika kardiovaskulárních onemocnění, jejich modulace může být prospěšná pro zdraví srdce.

Další teorie, kterou cvičení ovlivňuje srdce, je úprava krevního tlaku. Zatímco jedinec cvičí, srdce zvyšuje svoji frekvenci a objem mrtvice, což vede k průměrnému zvýšení krevního tlaku. Dlouhodobé cvičení vede k čistému snížení krevního tlaku při odpočinku, protože srdce se stává efektivnějším, což zase snižuje riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob.

Srdeční frekvence a krevní tlak jsou řízeny sympatickým nervovým systémem. Více dlouhodobých studií zjišťuje, že cvičení může pomoci sympatickému nervovému systému být méně reaktivní, což vede ke zvýšené variabilitě srdeční frekvence a tím ke snížení rizika zástavy srdce.

A konečně, změny tvaru srdce mohou být dalším důvodem, proč cvičení ovlivňuje zdraví srdce. Kvůli různým druhům tlaku, které srdce při cvičení zažívá, často dochází k změnám hmotnosti v různých oblastech srdce, jako je zvýšení tloušťky stěny komory. To může zase snížit riziko infarktu.

Užitečné druhy cvičení

Obecná rada je, že všechny druhy cvičení jsou prospěšné a podporované. Přestože je důležité vytrvalostní cvičení, jako je plavání a sport, doporučuje se také posilování svalů. Každodenní činnosti, jako je úklid a chůze, jsou také zdrojem aktivit, které téměř každý dělá nebo může dělat. Pokud se Vám kvůli pohybu nechce chodit ven, tak můžete využít řadu strojů na cvičení, které Vám cvičení mohou usnadnit. Podívejte se například na nejlepší cyklotrenažéry.

Lidem se doporučuje, aby si dali 150 minut cvičení střední intenzity týdně, ale v případě určitých zdravotních problémů to lze upravit. Cvičení střední intenzity je definováno jako aktivita, která člověka zahřívá, hůře dýchá a zvyšuje srdeční frekvenci, ale nemělo by být natolik obtížné, aby nebylo možné vést konverzaci. Poslední dobou je velice populární běhání. U běhání nezapomeňte na pánské a dámské sportovní boty.

Jedním z doporučení, jak toho dosáhnout, je Talk Test, ve kterém se pokoušíte mluvit nebo zpívat. Pokud je možný zpěv, je cvičení příliš lehké. Pokud není možné mluvit, je cvičení příliš těžké.

Pro maximální ochranu je doporučené množství cvičení zvýšeno na 30 minut mírného cvičení každý den. To umožňuje srdci dosáhnout úrovně, na které jsou aktivovány metabolické cesty, což posiluje srdce vůči potenciálnímu poškození. Měřit čas a spálené kalorie můžete například pomocí fitness náramku.

Většina Američanů se této úrovni aktivity nevěnuje, ale i krátké dávky cvičení denně mohou snížit riziko úmrtnosti. Příliš mnoho cvičení na trojnásobku doporučené úrovně může ve skutečnosti zvýšit kalcifikaci koronární arterie, a tím snížit zdraví srdce.

Podobné příspěvky